top of page
Anchor 2
hybern_diplo11-.jpg

Projektový ateliér

2018

 

Sádra, obinadlo, šicí stroj   různé rozměry 
 

Vznik spjatý s utvářením díla či projektu je ambivalentní souhrou navzájem ovlivňujících faktorů. Jedná se o přicházející moment začátku a zrodu. Inkubace nového díla, které teprve nalézá vlastní uchopitelnou formu. První tvůrčí fáze umělce, který sbírá informace a vizuálně projektuje. Tato fascinace je převedena do galerijního prostoru a ponechána divákům. Cílem projektu je zhmotnit mentální ateliér, ve kterém projektujeme ještě nevzniklé, neuchopitelné dílo a vytvořit tak platformu pro zkoumání něčeho, co ještě nemá jasnou podobu.

hybern_diplo6 -.jpg
hybern_diplo5-.jpg
hybern_diplo12new.jpg
hybern_diplo7 -.jpg
hybern_diplo3-.jpg
bottom of page